Auta elektryczne

Aktualnie jesteś tutaj:
Sortuj po: Najnowsze
Błąd: Unknown column 'product.id' in 'order clause'
Zapytanie: SELECT * FROM ( SELECT DISTINCT product_desc.name AS name, product.id AS id, product.sort AS sort, product_desc.seo, cenaWartosc.value as cena, cat_desc.name as cat, (SELECT cat.sort FROM cat c, cat_product cp WHERE c.id=cp.id_cat AND cp.id_product=product.id) as catSort, (SELECT ad.value FROM avalue a, avalue_desc ad WHERE a.id_attribute=20 AND a.id=ad.id_avalue AND a.id_product=product.id) numerAE FROM lang, product_desc, cat, cat_product, cat_desc, product LEFT JOIN (avalue cena, avalue_desc cenaWartosc) ON (cena.id_product=product.id AND cena.id_attribute=3 AND cena.id=cenaWartosc.id_avalue) WHERE product.id=product_desc.id_product AND product_desc.lang=lang.id AND lang.id=1 AND product.status=1 AND product.id=cat_product.id_product AND cat_product.id_cat=cat.id AND cat.id=cat_desc.id_cat ) a WHERE 1 ORDER BY product.id DESC, cast(cena as unsigned) ASC LIMIT 0,10